Professional Deep Cycle

Akumulator s dubokim ciklusima pražnjenja i punjenja dizajniran je tako da se duboko prazni pre svakog ponovnog napajanja. Suprotno tome, startni akumulatori dizajnirani su tako da osiguraju kratak nalet elektricne energije potrebne za pokretanje motora.

Ploce u akumulatorima VARTA Professional Deep Cycle sadrže aktivnu supstancu vece gustine u odnosu na ploce standardnih automobilskih akumulatora, što im osigurava otpornost na posledice dubokog pražnjenja bez gubitka aktivne materije ili kapaciteta.