Varta Profesional

Akumulator s dubokim ciklusom i velikim brojem pražnjenja i punjenja. Suprotno tome, startni akumulatori dizajnirani su tako da osiguraju kratak nalet električne energije potrebne za pokretanje motora. Ploče u akumulatorima VARTA Professional Deep Cycle sadrže aktivnu supstancu veće gustine u odnosu na ploče standardnih automobilskih akumulatora, što im osigurava otpornost na posledice dubokog pražnjenja bez gubitka aktivne materije ili kapaciteta.